Bc. Alena Havelková, Ph.D.

Diplomová práce

Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace

Circadian blood pressure variability and cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit při 7-denním ambulantním monitorování krevního tlaku zda existuje závislost mezi dobou, kdy probíhala kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu, a průměrnou denní hodnotou systolického a diastolického krevního tlaku. Systolický i diastolický tlak se statisticky významně zvýšil u pacientů, kteří absolvovali kardiovaskulární rehabilitaci dopoledne od 9 do …více
Abstract:
The objective of this study was to find if there is a relationship between the time when cardiovascular rehabilitation was running at the patients after myocardial infarction and an average daily value of systolic and diastolic pressure at 7-day ambulatory blood pressure monitoring. Systolic and diastolic pressure significantly increased at the patients who underwent cardiovascular rehabilitation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie