Bc. Alena Havelková, Ph.D.

Master's thesis

Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace

Circadian blood pressure variability and cardiovascular rehabilitation
Abstract:
Cílem práce bylo zjistit při 7-denním ambulantním monitorování krevního tlaku zda existuje závislost mezi dobou, kdy probíhala kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu, a průměrnou denní hodnotou systolického a diastolického krevního tlaku. Systolický i diastolický tlak se statisticky významně zvýšil u pacientů, kteří absolvovali kardiovaskulární rehabilitaci dopoledne od 9 do …more
Abstract:
The objective of this study was to find if there is a relationship between the time when cardiovascular rehabilitation was running at the patients after myocardial infarction and an average daily value of systolic and diastolic pressure at 7-day ambulatory blood pressure monitoring. Systolic and diastolic pressure significantly increased at the patients who underwent cardiovascular rehabilitation in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2007
  • Supervisor: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Theses on a related topic

All theses