Md.Rokibul Hasan

Diplomová práce

Measurement of the Dynamic Torque-Speed Characteristics of an Asynchronous Motor

Measurement of the Dynamic Torque-Speed Characteristics of an Asynchronous Motor
Anotace:
Tato práce se zabývá měřením dynamických momentových charakteristik asynchronního motoru. Na stránkách . metoda měření pro stanovení momentových otáčkových charakteristik asynchronního stroje používaného v energetice. 'Stroje a zařízení' prováděné na Technické univerzitě v Ostravě. Krouticí moment-rychlost charakteristika se určuje na základě záznamu a rozlišení signálů otáček při rozběhu. Údaje se …více
Abstract:
This thesis is about measuring the Dynamic Torque-Speed Characteristics of an Asynchronous motor. The measuring method for determination of the Torque-Speed Characteristics of an induction machine used in 'Machine and Devices' classes performed at the Technical University of Ostrava. The torque-speed characteristic is determined by recording and differentiating speed signals during the starting. Data …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Petr Kačor
  • Oponent: Petr Bernat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava