Ing. Renáta Jánková

Master's thesis

Skleněný strop: Možnosti a bariéry prosazení žen do vrcholového managementu ve vybraných organizacích

Glass ceiling: Possibilities and barriers of women to reach top management in chosen companies
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti a bariéry prosazení žen do vrcholového managementu. Teoretická část se zabývá postavením žen na trhu práce v České republice a charakteristikou trhu práce, kdy se zaměříme na horizontální i vertikální segregaci. Následně se zabýváme již ženami v samotném pracovním procesu. Nejdříve popisujeme kulturu organizací ve vztahu k postavení ženské a mužské pracovní síly …more
Abstract:
The thesis focuses on possibilities and barriers of women to reach top management in chosen companies. Theoretical part of the work is concerned with position of women in the labour market in the Czech Republic and with the labour market characteristics. We focus on horizontal as well as vertical segregation in the labour market. Then the attention is paid on women in working action. First, we describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií