Ing. Renáta Jánková

Diplomová práce

Skleněný strop: Možnosti a bariéry prosazení žen do vrcholového managementu ve vybraných organizacích

Glass ceiling: Possibilities and barriers of women to reach top management in chosen companies
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti a bariéry prosazení žen do vrcholového managementu. Teoretická část se zabývá postavením žen na trhu práce v České republice a charakteristikou trhu práce, kdy se zaměříme na horizontální i vertikální segregaci. Následně se zabýváme již ženami v samotném pracovním procesu. Nejdříve popisujeme kulturu organizací ve vztahu k postavení ženské a mužské pracovní síly …více
Abstract:
The thesis focuses on possibilities and barriers of women to reach top management in chosen companies. Theoretical part of the work is concerned with position of women in the labour market in the Czech Republic and with the labour market characteristics. We focus on horizontal as well as vertical segregation in the labour market. Then the attention is paid on women in working action. First, we describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií