Bc. Gabriela Klapcová

Diplomová práce

Ozdravování šlechtitelského materiálu od viru Tomato brown rugose fruit virus metodami in vitro

The Treatment of Breeding Material from Tomato Brown Rugose Fruit Virus by In Vitro Methods
Anotace:
Diplomová práce zpracovává problematiku karanténního škodlivého organismu viru Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) na porostech rajčat a paprik. Výsledkem práce mělo být ozdravení papriky seté (C. annuum L.) v podmínkách in vitro s využitím metod termoterapie, chemoterapie a meristémových kultur. Metoda termoterapie byla na papriky aplikována při teplotě 35 °C po dobu tří týdnů. Pro metodu chemoterapie …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the problematics of quarantine organism of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) on tomatoes and peppers. The result of this work should be treatment of bell pepper (C. annuum L.) in in vitro conditions with the use of methods thermotherapy, chemotherapy and meristem cultures. The thermotherapy method was applied to peppers at a temperature of 35 °C for three weeks. For …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jana Čechová, Ph.D.
  • Oponent: Ludovít Nedorost, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Zahradnická fakulta

Magisterský studijní program / specializace:
Zahradnické inženýrství / Zahradnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.