Bc. Gabriela Klapcová

Master's thesis

Ozdravování šlechtitelského materiálu od viru Tomato brown rugose fruit virus metodami in vitro

The Treatment of Breeding Material from Tomato Brown Rugose Fruit Virus by In Vitro Methods
Abstract:
Diplomová práce zpracovává problematiku karanténního škodlivého organismu viru Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) na porostech rajčat a paprik. Výsledkem práce mělo být ozdravení papriky seté (C. annuum L.) v podmínkách in vitro s využitím metod termoterapie, chemoterapie a meristémových kultur. Metoda termoterapie byla na papriky aplikována při teplotě 35 °C po dobu tří týdnů. Pro metodu chemoterapie …more
Abstract:
Diploma thesis deals with the problematics of quarantine organism of Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) on tomatoes and peppers. The result of this work should be treatment of bell pepper (C. annuum L.) in in vitro conditions with the use of methods thermotherapy, chemotherapy and meristem cultures. The thermotherapy method was applied to peppers at a temperature of 35 °C for three weeks. For …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Jana Čechová, Ph.D.
  • Reader: Ludovít Nedorost, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Horticulture

Master programme / specializace:
Horticulture engineering / Horticulture

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.