Theses 

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: univerzální vstupně / výstupní modul – Pavel Oškera

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavel Oškera

Bakalářská práce

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: univerzální vstupně / výstupní modul

An Educational Module for the Programming Microcontrollers Course: Universal Input / Output Module

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a následně zrealizovat výukový modul, který po připojení k vývojovému kitu bude schopen pracovat s unifikovanými analogovými a digitálními signály. V teoretické části je popsána problematika dělení signálů, převodníků analogového signálu na digitální a digitálního na analogový. Dále je zde popsán operační zesilovač a jeho základní zapojení, optočleny a obsluha A/D i D/A převodníku na mikropočítači NXP KL25Z. V praktické části je popsán návrh výukového modulu a programové knihovny, které jsou k němu vytvořeny. Na závěr je popsán ukázkový program.

Abstract: The purpose of this bachelor thesis was to design and then implement the educational module, which after the connection to the development kit is able to work with unified analog and digital signals. In the theoretical part are described types of signals, analog-to-digital converter and digital-to-analog converter. It also describes the operational amplifier and its basic wiring, optocouplers and how the microcomputer NXP KL25Z will handle the A / D and D / A converters. The practical part describes the design of the educational module and software libraries which are also provided. At the end there is description of sample program.

Klíčová slova: KL25Z, mikropočítač, signál, A/D převodník, D/A převodník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48314 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Oškera, Pavel. Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: univerzální vstupně / výstupní modul. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 17:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz