Zdeněk Polách

Bakalářská práce

Analýza tváření válcových skořepin

Forming Analysis of Cylindrical Shells
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou tvářecích parametrů výroby hrdel tlakových lahví. Analýza je uskutečněna jako simulace procesu tváření pomocí programu QForm. Simulace je provedena pro rychlost přísuvu zápustky 250 mm/min pro lahve o průměru 360 mm. Materiálem polotovaru je chrom-molybdenová ocel 34CrMo4. Hlavním cílem práce je zpracovat hodnoty získané ze simulace, hlavně sílu, kroutící moment …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the analyses of the forming parameters of the steel cylinders neck production. The analysis is carried out as a simulation of forming process using the QForm software. Simulation is done for die feed motion speed of 250 mm/min for cylinders with a diameter of 360 mm. The workpiece material is semi-chrome-molybdenum steel 34CrMo4. The main goal is to process the values …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Hrubý
  • Oponent: Jan Povýšil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenská technologie