Bc. Anna Kohoutková

Bakalářská práce

Opera Národního divadla Brno po roce 1989

Opera ensemble in the National Theatre Brno after 1989
Anotace:
Tato diplomová práce se dotýká historie brněnské operní scény od roku 1884 do současnosti, podrobně rozebírá vývoj novodobé historie po roce 1989. Zabývá se hlavně problematikou dramaturgie a otázkami organizačně-strukturální.
Abstract:
This thesis concerns history of Brno opera scene since 1884, and analyses in detail the development of its modern history after 1989. It mainly focuses on dramaturgy and structural matters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta