Bc. Ivona Kejíková

Master's thesis

Využití QR kódu ve výuce zeměpisu

Use of QR Code in Teaching Geography
Abstract:
Diplomová práce se zabývá terénní výukou geografie s využitím quick response (QR) kódů a propojuje výuku zeměpisu s pohybem a moderními technologiemi. V teoretické části jsou uvedeny informace o terénní výuce a pohybových aktivitách při výuce zeměpisu, QR kódech a možnostech využití mobilních dotykových zařízení ve vzdělávání. V praktické části jsou představeny tři návrhy terénní výuky zeměpisu, při …more
Abstract:
This master‘s thesis focuses on outdoor learning with application of quick response (QR) code in geography and connects learning geography with physical education and modern technologies. The theoretical part of the thesis deals with information about outdoor learning and physical activities in geography learning process, about QR codes and the use of mobile technologies in education process. In practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2016
  • Supervisor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta