Bc. Petra Barochová

Diplomová práce

Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji

Extra-curricular reading of the pupils in the sixth and seventh grades at lower secondary schools in the Liberec region
Abstract:
The main purpose of diploma thesis is to describe the status of out of school reading of present children at primary schools in 6th and 7th grades in the Liberec region with questionnaire survey. 598 students were involved in questionnaire survey, concretely 325 boys and 273 girls from eight elementary schools in the Liberec region. 11 teachers of the Czech language and literature who also participated …více
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro ţáky se zúčastnilo celkem 598 ţáků, konkrétně 325 chlapců a 273 dívek, z 8 základních škol v Libereckém kraji. Pro doplnění informací diplomové práce poslouţilo dotazníkové šetření pro učitele, na kterém se podílelo 11 učitelů …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2013
Zveřejnit od: 12. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Váňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Barochová, Petra. Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN