Jan Pejřil

Bakalářská práce

Simulace vysílání radiolokátoru pomocí softwarově definovaného rádia

Simulation of radar transmission using software defined radio
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá procesem tvorby reálných pulzů radiolokátorů a následnou simulací vysílání prostřednictvím softwarově definovaného rádia Adalm-Pluto SDR. Teoretická část je věnována problematice pulzních radarů a kompresi pulzu. V praktické části je popsán použitý hardware včetně vývoje simulačního programu v prostředí MATLAB, určeného pro modelování pulzních signálů následované simulací …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the process of creating real radar pulses and simulation of transmission via software-defined radio Adalm-Pluto SDR. The theoretical part is devoted to the issue of pulse radars and pulse compression. The practical part describes the used hardware, including the development of a simulation program in the MATLAB environment. The simulation program is designed for modeling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Valenta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pejřil, Jan. Simulace vysílání radiolokátoru pomocí softwarově definovaného rádia. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika