Mgr. Petr Jirka

Bachelor's thesis

Alternativní výživové směry - Dělená strava

Alternative nutrition tendencies - Divided fare
Abstract:
Anotace Autor: Petr Jirka Název: Alternativní výživové směry - Dělená strava Typ: Bakalářská práce Prezentace dělené stravy sděluje informace charakteristické pro tento alternativní výživový směr. Popis metody dělení v souladu se zdravou výživou používá zásady uvedeného stylu stravování. Základem je vytváření vhodně složeného pokrmu kombinací potravinových skupin, kde jsou zařazeny potraviny podle …more
Abstract:
Annotation Author: Petr Jirka Title: Alternative nutrition tendencies – Divided fare Type: Bachelor's thesis Presentation of divided fare gives an information that are characteristic for this alternative nutrition trend. Description of dividing method in conformity with healthful nourishment uses principle of mentioned style of boarding. The base is to create suitably composed dish by combination of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2007
  • Supervisor: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections