Mgr. Petr Jirka

Bachelor's thesis

Alternativní výživové směry - Dělená strava

Alternative nutrition tendencies - Divided fare
Anotácia:
Anotace Autor: Petr Jirka Název: Alternativní výživové směry - Dělená strava Typ: Bakalářská práce Prezentace dělené stravy sděluje informace charakteristické pro tento alternativní výživový směr. Popis metody dělení v souladu se zdravou výživou používá zásady uvedeného stylu stravování. Základem je vytváření vhodně složeného pokrmu kombinací potravinových skupin, kde jsou zařazeny potraviny podle …viac
Abstract:
Annotation Author: Petr Jirka Title: Alternative nutrition tendencies – Divided fare Type: Bachelor's thesis Presentation of divided fare gives an information that are characteristic for this alternative nutrition trend. Description of dividing method in conformity with healthful nourishment uses principle of mentioned style of boarding. The base is to create suitably composed dish by combination of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedúci: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections