Bc. Petr Černocký

Bakalářská práce

Technické zhodnocení daňový a účetní pohled

Technical improvement the tax and accounting perspective
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na technické zhodnocení z daňového a účetnho pohledu. Teoretická část se zabývá současnou legislativní úpravou technického zhodnocení. Je zde pospán účetní a daňový režim technického zhodnocení. V praktické části je na jednotlivých případech provedeno porovnání vlivu technického zhodnocení na základ daně při různých variantách odpisování.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on technical improvement of the tax and acounting perspective. The theoretical part deals with the current legislative regulation of technical improvement. There is described acounting and tax regime of technical improvement. In the practical part, the impact of the technical improvement on the basis of the tax on different depreciation options is compared on the specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Vladislav Ledvina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting