Mgr. Kamil Spišák

Diplomová práce

Komparace legislativy v oblasti zbraní a střeliva v České a Slovenské republice od roku 1993

Comparison of Development of the Weapon Legislation in the Czech Republic and Slovakia since 1993
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Komparace legislativy v oblasti zbraní a střeliva v České a Slovenské republice od roku 1993" je podrobná analýza české a slovenské legislativy v oblasti zbraní a střeliva. První část se zabývá základním přehledem právní regulace před a po rozdělení Československa. Druhá část je zaměřena na právní úpravu v jednotlivých státech, tedy ČR a SR, kde je srovnávána nejen samotná …více
Abstract:
Thesis " Comparison of legislation in the area of weapons and ammunition in the Czech and Slovak Republics since 1993 " is a detailed analysis of the Czech and Slovak legislation on firearms and ammunition. The first part deals with the basic overview of legal regulation before and after the division of Czechoslovakia. The second part is focused on legislation in each country, i.e. the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta