Theses 

Ukládání pokut v samostatné působnosti podle § 29 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) Městskou částí Praha 1 – Ing. František Dickelt

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. František Dickelt

Bakalářská práce

Ukládání pokut v samostatné působnosti podle § 29 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) Městskou částí Praha 1

The self - imposition of fines in accordance with the Capital Prague Act (Section 29, Act 1, No. 131/2000) by the Municipality of Prague 1

Anotace: Předkládaná práce má za cíl analyzovat vybranou část výkonu samostatné působnosti Městské části Praha 1, kterou je ukládání pokut právnickým osobám a podnikatelům, kteří při výkonu své podnikatelské činnosti porušili právní předpisy hlavního města Prahy. V práci jsou definovány rozdíly v ukládání pokut v samostatné působnosti hlavním městem a městskými částmi na straně jedné a obcemi a kraji na straně druhé. V závěrečné práci se zabývám regulací pouliční nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb a zákazem nabízení erotických vystoupení a erotických služeb na území hlavního města Prahy. V práci jsou promítnuty vlastní zkušenosti s aplikací vybraných právních předpisů hlavního města Prahy, jakož i zkušenosti s vedením řízení v samostatné působnosti.

Abstract: The work analyzes the performance of a selected part of a separate scope of Prague 1, which is a penalization of legal persons and entrepreneurs, who broke the law of the City of Prague in the performance of its business activities. The paper defines the differences in the imposition of fines in a separate scope of the City of Prague and its parts on one side and municipalities and regions on the other. In the final thesis I describe the regulation of street deals, sales of goods and services and the prohibition of offering erotic shows and erotic services in the City of Prague. The work reflects personal experience with the application of specific legislation of City of Prague as well as proper leadership managing experience in a self-dependent scope.

Klíčová slova: Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, samostatná působnost, ukládání pokut, právní předpisy hlavního města Prahy, nařízení, obecně závazná vyhláška, tržní řád, nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb. The City of Prague, Prague 1 City District, a self-dependent scope, fines, legal regulations of the City of Prague, orders, generally binding regulation, market rules, offering erotic shows and erotic services.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:01, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz