Bc. Sabina Sedlářová

Bakalářská práce

Využití výpočtu koeficientu energetické bilance při vyšetřování mozkomíšního moku k určení typu zánětlivého postižení centrálního nervového systému

The use of calculation of the coefficient of energy balance in the investigation of cerebrospinal fluid to determine the type of inflammatory diseases of the central nervous system
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím koeficientu energetické bilance, nového parametru v diagnostice zánětlivých onemocnění CNS. Teorie je zaměřena na likvorologii, energetický metabolismus a neuroinfekce. Praktická část popisuje základy cytologie a biochemická vyšetření, jež jsou nezbytná pro výpočet koeficientu. Statistické hodnocení vychází ze sběru dat na Oddělení klinické biochemie FN Brno. Výsledky …více
Abstract:
The thesis deals with the use of the coefficient of energy balance, the new parameter in the diagnosis of inflammatory diseases of the CNS. The theory focuses on liquorology, energy metabolism and neuroinfections. The practical part describes the basics of cytology and biochemical tests, which are necessary to calculate the coefficient. Statistical evaluation is based on data collection at the Department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.