Mgr. Adam Večeřa

Bakalářská práce

Výukové materiály pro výuku PLC.

Educational material for education of PLC.
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je vytvoření výukové opory pro výuku programování a realizace jednoduchých aplikací na programovatelném automatu firmy Allen-Bradley, která bude využita jako základ kurzu programování logických automatů. V teoretické části jsou popsány zásady tvorby a využívání obecných didaktických metod a výukových prostředků. Uvedeny jsou zde také informace o využití programovatelných …více
Abstract:
Main topic of bachelor thesis is creation of educational support for education of programming and realization of simple applications on programmable logic controller Allen-Bradley, which will be used as base of programming of logic controller course. There are principles of creating and using of general didactic methods and teaching resources described in theoretical part. There are also listed informations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta