Jana Hrbáčková

Diplomová práce

Hudba a písně ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka - jedna z možností aktivizace žáků

Music and Songs in Teaching German as Another Foreign Language - One of the Possibilities of Motivating Pupils
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem písní ve výuce německého jazyka a jejich přínosem v procesu učení se cizího jazyka. V práci je uvedeno několik důležitých důvodů, proč je využití písní přínosné a jaký má vliv na psychický stav žáka. Cílem této práce je prezentovat hudbu jako aktivizační prvek ve výuce cizích jazyků a objasnit její možné užití při osvojování si jazykových prostředků a jazykových …více
Abstract:
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung der Lieder im Deutschunterricht und mit ihrem Beitrag im Lehr-Lern-Prozess einer Fremdsprache. Es werden noch wichtige Aspekte bei der Arbeit mit Liedern angeführt. Das Ziel dieser Arbeit ist, Lieder als Aktivierungsmittel im Fremdsprachenunterricht zu präsentieren und einige Möglichkeiten der Anwendung von Liedern im Unterricht bei der Aneignung …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM375

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Marie Müllerová
  • Oponent: Marie Lysann Poláčková Schönherr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv