Mgr. Kateřina Klepáčová

Master's thesis

Postoje a motivace dětí a mládeže k atletice ve Frýdku-Místku

Attitudes and Motivation children and youth in Relation to athletics in Frýdek- Místek
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá postoji a motivací dětí a mládeže v atletickém oddíle TJ Slezan Frýdek-Místek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autorka charakterizuje atletiku, a to jak obecně, tak ve Frýdku-Místku. Popisuje specifika vybraných věkových kategorií a dělí je dle atletické terminologie na přípravku, mladší žactvo, starší žactvo a dorost. Definuje …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the attitude and motivation of children and youth in the athletic club of TJ Slezan Frýdek-Místek. The thesis is dividend into the theoretical and practical part. In the theoretical part the author characterizes athletics in general as well as in Frýdek-Místek. It describes the specifics of selected age categories and divils them according to the athletic terminology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedúci: Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tereza Hammerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education