Mgr. Eva Adámková

Diplomová práce

Názory a postoje žáků 1. stupně ZŠ na pohybový a výživový režim

Opinions and attitudes of pupils at the primary school to the physical and nutrition regimen
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postoji a názory žáků 1. stupně základních škol na pohybový a výživový režim. Teoretická část je zaměřena na pohybovou a výživovou gramotnost. Přibližuje období mladšího školního věku a vytváření postojů v průběhu tohoto období. Informuje o výskytu pohybu a výživy v Rámcově vzdělávacím programu. Představuje čtenáři program Pohyb a výživa, který se stal inspirací k zahájení …více
Abstract:
This diploma thesis examines attitudes and opinions of School-Age pupils on their physical activity regimes and nutrition regimes. The theoretical part is focused on nutrition and physical literacy. It presents characteristics of School-Age children and shows progress of attitudes and opinions during this period. It defines the role of nutrition and physical education in the education system of Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta