Bc. Viktor Grešák

Bakalářská práce

REST na platformě Java

REST and the Java platform
Anotace:
Práce se zabývá analýzou architektury REST se zaměřením na platformu Java. Porovnává různé alternativy realizace REST API na platformě Java. Demonstruje a porovnává různé implementace konzumentů REST API. Práce rovněž obsahuje demonstrační aplikaci, která předvádí způsob implementace REST API.
Abstract:
Thesis analyzes the REST architecture with a focus on the Java platform. It compares different implementations of REST API on the Java platform. It also demonstrates and compares different implementations of REST API consumers. Thesis also includes demo application that demonstrates how to implement a REST API.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grešák, Viktor. REST na platformě Java. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma