Bc. Jana Křivová

Diplomová práce

Profesní příprava a pracovní uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením v okrese Žďár nad Sázavou

Professional Preparation and employment opportunities of persons with moderate mental disabilities in the district Žďár nad Sázavou
Anotace:
Diplomová práce se zabývá profesní přípravou a pracovním uplatněním žáků se středně těžkým mentálním postižením. Hlavním výzkumným cílem diplomové práce bylo zmapovat možnosti profesní přípravy žáků se středně těžkým mentálním postižením v okrese Žďár nad Sázavou, konkrétní formy podpory při hledání uplatnění na trhu práce a možnosti pracovního uplatnění absolventů. Teoretická část práce se věnuje …více
Abstract:
This thesis deals with vocational training and job opportunities for students with moderate intellectual disabilities. The main aim of this thesis was to explore the possibility of vocational training of students with moderate intellectual disabilities in the District of Žďár nad Sázavou, specific forms of support in the search for the labor market and career opportunities of graduates. Work. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta