Mgr. Dávid Kaya

Bakalářská práce

Linux client for YSoft SafeQ

Linux client for YSoft SafeQ
Anotace:
Cieľom tejto práce je vytvoriť YSoft SafeQ Klienta pre Y Soft Corporation, a.s. Rozsahom tejto práce je navrhnutie implementácie, analýza požiadaviek, implementácia aplikácie, analýza bezpečnostných hrozieb a testovanie aplikácie voči vybraným hrozbám.
Abstract:
The aim of the bachelor work is to create a YSoft SafeQ Client for Y Soft Corporation, a.s. The scope of this thesis includes design of the implementation, requirements analysis, application implementation, analysis of security threats and testing against selected threats.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Nguyen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky