Jan Kabátek

Bakalářská práce

Alternativní přístupy k testování statistických hypotéz

Alternative methods of null-hypothesis significance testing
Anotace:
Tato práce se zabývá problémy s testováním statistických hypotéz a jejich možným řešením. Prvním cílem je vysvětlit rozdíl mezi statistickou významností a praktickou významností a poukázat na problémy, které z jejich libovolného zaměňování plynou. Druhým cílem je vysvětlit možné řešení těchto problémů a jeho názorná demonstrace. Tato demonstrace je také simulována v programovacím jazyku R.
Abstract:
This bachelor thesis addresses problems with null-hypothesis significance testing and their possible solution. First objective is to describe the difference between statistical significance and practical significance (importance) and point out certain problems that arise from arbitrary confusion of these two terms. Second objective is to explain possible solution of these problems and its graphic demonstration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ivana Malá
  • Oponent: Adam Čabla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80021

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii