Theses 

Možnosti cíleného profesního vzdělávání pracovníků úřadů práce v oblasti zvyšování informovanosti o problematice zrakového postižení – Lucie Jurniklová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Lucie Jurniklová

Master's thesis

Možnosti cíleného profesního vzdělávání pracovníků úřadů práce v oblasti zvyšování informovanosti o problematice zrakového postižení

The possibilities of targeted professional education of Labor Office employees in the area of raising informedness about the problems of visually impaired people

Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi profesního vzdělávání pracovníků úřadů práce v Královéhradeckém kraji, zaměřeného na problematiku osob se zrakovým postižením. Teoretická část zahrnuje institucionální vymezení úřadu práce v rámci státní politiky zaměstnanosti a charakterizuje poskytované služby využívané osobami se zdravotním postižením. Další kapitola je věnována zaměstnávání zrakově postižených, včetně zhodnocení aktuálního stavu v Královéhradeckém kraji. Závěrečnou kapitolou teoretické části práce je návrh základních tematických celků edukačního semináře pro pracovníky úřadů práce k problematice zrakového postižení. Výzkumná část diplomové práce mapuje informovanost pracovníků úřadů práce a vzdělávací možnosti nabízené zaměstnavatelem s ohledem na problematiku zrakového postižení. Výzkum byl proveden kvalitativní formou v Královéhradeckém kraji. Obsáhlou kapitolu praktické části tvoří podklad pro realizaci odborného semináře.

Keywords: úřad práce, zaměstnávání, osoby se zrakovým postižením, Královéhradecký kraj

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2010
  • Supervisor: Kamila Růžičková
  • Reader: Simona Schmiedová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 16:48, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz