Mgr. Hana Crhová

Bakalářská práce

Rainer Maria Rilke und Ellen Key. Ein Beitrag zur „neuen“ Religiosität um 1900

Rainer Maria Rilke and Ellen Key. Contribution to the "new" Religiosity around 1900
Abstract:
At the beginning of the 20th century Ellen Key described a new religious persuasion in her essays in which she prefered the faith in life and accepted only earthy worths.The new religiosity refused the fear of death and concentrating on posthumous life. Key called the German poet Rainer Maria Rilke the psalmist of this new religiosity. This bachelor thesis endeavours to put well the main traits of …více
Abstract:
Na začátku 20. století popsala Ellen Key ve své knize esejí nové religiozní smýšlení, které na první místo staví víru v život a vezdejší hodnoty jako jediné platné. Odmítá strach ze smrti a upínání se na posmrtný život. Key označila jako jednoho ze „žalmistů“ této nové religiozity německého básníka Rainera Maria Rilkeho. Tato bakalářská práce se snaží o postihnutí hlavních znaků víry v život a pokouší …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta