Bc. Jan Jedlička

Diplomová práce

Management znalostí v prostředí MSP

Knowledge management in the SME environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá managementem znalostí, jako podnikovým nástrojem k získání konkurenční výhody na daném trhu. První část diplomové práce objasňuje důležité pojmy a jejich význam v každodenní praxi firem. Jsou definovány pojmy, data, informace a znalosti a jejich vzájemné propojení. Diplomová práce se zaměřuje na znalostní pracovníky, intelektuální kapitál, organizační struktury a trh znalostí …více
Abstract:
Thesis focuses on knowledge management and how it is used by businesses to gain advantage over their competition. First part clarifies important terms and their meaning in everyday business practice. Thesis defines terms data, information and knowledge including their interconnectivity. It also focuses on knowledge workers, intellectual capital and knowledge management implementation. Second part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: RNDr. Jiří Kubín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní