Jakub VLČEK

Bakalářská práce

Vliv extrémní zátěže v závodu Craft 1000 miles adventure na tělesné ukazatele závodníka

The impact of an extreme load during the Craft 1000 miles competition on the physical indicators of the racer
Anotace:
Ve své bakalářské práci na téma ?Vliv extrémní zátěže v závodu Craft 1000 miles adventure na tělesné ukazatele závodníka? jsem se zaměřil na problematiku fyzické a psychické zátěže při extrémních sportech. Ať už se lidé věnují sportu ve volném čase nebo vrcholově, je třeba mít vždy na prvním místě své zdraví. V práci jsou popsány přístupy při vrcholovém sportu, či tréninku před extrémní sportovní zátěží …více
Abstract:
In my thesis "The Influence of extreme stress in plant Craft 1000 miles adventures on physical indicators adventure racer" I focused on the problems of physical and mental stress in extreme sports. Whether people engaged in sport for leisure or professionally, you must always have in the first place their health. The paper describes approaches to professional sports , or practice for the extreme sport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 12. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČEK, Jakub. Vliv extrémní zátěže v závodu Craft 1000 miles adventure na tělesné ukazatele závodníka. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Aktivity v přírodě

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.