RNDr. Ladislav Dokládal, Ph.D.

Bakalářská práce

Studium hormonálních regulací u rostlin pomocí kvantifikace interakce mezi proteiny dvoukomponentního signálního systému

Hormonal regulation study in plants using quantification of interaction between two-component system proteins.
Anotace:
Nejběžnějším mechanismem vnitrobuněčného přenosu signálu je fosforylace proteinů. Dvoukomponentní systémy přenosu signálu (TCS), které nalézáme u řady prokaryot i několika skupin eukaryotických organismů (některých hub a vyšších rostlin), využívají His-Asp fosforylace. Práce se zabývá možnostmi studia hormonálních regulací u rostlin prostřednictvím kvantifikace interakce mezi proteiny TCS. Po úvodu …více
Abstract:
The most common way of intracellular signal transduction is protein phosphorylation. Two-component systems of signal transduction (TCS), that we can find in many prokaryotes and in several groups of eukaryotic organisms (some fungi and higher plants), exploit His-Asp phosphorylation. The thesis deals with the possibilities of plants hormonal regulations study by quantification of interactions between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta