Bc. Vojtěch Hruška

Bakalářská práce

Mýtné a časový poplatek v tranzitní dopravě (ČR, Polsko, Slovensko)

Highway Tolls and Fees in Transit Traffic (Czech Republic, Poland, Slovakia)
Anotace:
Tato práce se zabývá systémem zpoplatnění komunikací na území České republiky, Slovenska a Polska. Cílem je analyzovat způsoby těchto zpoplatnění v jednotlivých státech, srovnat je a vyhodnotit jejich funkčnost. Data jsou analyzována ze zákonných pramenům jednotlivých států, oficiálních webových stránek, související literatury a osobních zkušeností. Pro objektivitu vyhodnocení, práce porovnává zpoplatnění …více
Abstract:
This thesis deals with charging of public roads using in The Czech Republic, Slovakia and Poland. The main goal is to analyze and evaluate road charging in mentioned countries. Data is analyzed by using legal sources, official web pages, appropriate literature and personal experiences. To ensure the proper comparison the thesis measures road charging always by the same method. Outcome of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.