Bc. Vojtěch Hruška

Bachelor's thesis

Mýtné a časový poplatek v tranzitní dopravě (ČR, Polsko, Slovensko)

Highway Tolls and Fees in Transit Traffic (Czech Republic, Poland, Slovakia)
Abstract:
Tato práce se zabývá systémem zpoplatnění komunikací na území České republiky, Slovenska a Polska. Cílem je analyzovat způsoby těchto zpoplatnění v jednotlivých státech, srovnat je a vyhodnotit jejich funkčnost. Data jsou analyzována ze zákonných pramenům jednotlivých států, oficiálních webových stránek, související literatury a osobních zkušeností. Pro objektivitu vyhodnocení, práce porovnává zpoplatnění …more
Abstract:
This thesis deals with charging of public roads using in The Czech Republic, Slovakia and Poland. The main goal is to analyze and evaluate road charging in mentioned countries. Data is analyzed by using legal sources, official web pages, appropriate literature and personal experiences. To ensure the proper comparison the thesis measures road charging always by the same method. Outcome of this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / International Commercial Law Studies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.