Bc. Iva Adamcová

Diplomová práce

Osobnostní rysy uživatele drog, faktory ovlivňující jejich užívání a možnosti dopadu drog na osobnost uživatele

Personality traits of drug users, factors influencing their use and the possibility of the impact of drugs on the personality of the user
Anotace:
Diplomová práce se věnuje zejména návykovým látkám a jejich vlivu na jejich uživatele. Teoretická část práce je zaměřena zejména na druhy návykových látek, jejich škodlivost pro společnost, rizika spojená s jejich užíváním, na možné dopady na psychiku uživatele drog, ale také se zaměřuje na kategorie drogových uživatelů a kriminalitu, jež je spojena s užíváním návykových látek. Praktická část je věnována …více
Abstract:
The thesis in particular deals with addictive substances and their impact on users. The theoretical part of the work focuses mainly on the types of addictive substances, their harmfulness to society, the risks associated with their use and the possible impacts on the psyche of drug users. The work also describes the types of drug users and the criminality associated with addictive substance use. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Opalecká
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní