Theses 

Podnikatelé versus společnost s r.o. – Jarmila Soukupová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jarmila Soukupová

Bakalářská práce

Podnikatelé versus společnost s r.o.

Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání podnikání na základě živnostenského oprávnění oproti podnikání jako právnická osoba, tedy společnost s ručením omezeným. V teoretické části popisuji základní pojmy, které bezprostředně souvisejí s oběma formami podnikání a dále právní, účetní a daňové náležitosti.V praktické části jsem přenesla všechny dostupné informace do praktických příkladů podnikatele, ve kterých jsem vypočítala daňové zatížení fyzické osoby v porovnání se společností s ručením omezeným. V závěru práce uvádím zhodnocení obou forem podnikání a navrhuji nejvýhodnější variantu podnikání s doporučením

Abstract: The bachelor thesis focuses on comparison of entrepreneurship in the form of a sole trader and in the form of a legal entity, i.e. limited liability company.The theoretical part presents basic terms relevant to both the forms of entrepreneurship as well as the legal, accounting and tax issues.The practical part applies all the available information to practical examples, when the tax duty of an individual compared to a limited liability company is worked out for a specific entrepreneur.In the conclusion, both the forms of entrepreneurship are assessed and the most advantageous option is proposed.

Klíčová slova: společnost s ručením omezeným, podnikatel, OSVČ, fyzická osoba, právnická osoba, limited liability company, entrepreneur, self-employed, individual person, legal person

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
SOUKUPOVÁ_BP SOUKUPOVÁ_BP
posudek_oponent posudek_oponent
posudek_vedouciho posudek_vedouciho

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz