Bc. Václav Ketman

Bakalářská práce

Kolektivní paměť a identita ve vybraných dílech pozdní valdenské literatury

Collective memory and identity in selected works of late Waldensian literature
Anotace:
Tato práce se zabývá studiem prvků kolektivní paměti a společné historické tradice a jejich recipročním vztahem s kolektivní identitou ve vybraných valdenských textech ze 14.-16. století. Pro tyto potřeby využívá teorii o vlivu postupně konstruované kolektivní paměti a jejím významu na legitimizaci stanovisek a hodnot. Dále pak využívá teoretické koncepty Briana Stocka, který se zaměřuje na mechanismy …více
Abstract:
This thesis focuses on elements of collective memory and shared historical tradition and their reciprocal relation with collective identity in selected Waldensian texts from the 14th to the –16th century. For achieving its goals it uses theories dealing with gradually constructed collective memory and its importance in the process of legitimization of standpoints and values. Furthermore, this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Marša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta