Anastasia Efimova

Bakalářská práce

Interaktivní dokumentární film a koncept spoluautorství. Případová studie dokumentu Out My Window

Concept of Co-creation in Interactive Documentaries. Case Study of the Documentary Out My Window
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat sféru interaktivního dokumentárního filmu a s tím související problematický koncept autorství.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to examine the sphere of interactive documentaries and the concept of authorship related to it.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. BcA. Miroslav Vlček
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury