Jan Němeček

Bakalářská práce

Instrumentální rozum jako téma vybraných filozofů Frankfurtské školy

THE INSTRUMENTAL RATIONALITY AS THE THEME BY SELECTED PHILOSHOPHERS OF THE FRANKFURT SCHOOL
Anotace:
Téma bakalářské práce se věnuje myšlení novodobé společnosti. Tuto soudobou racionalitu pojmenovali představitelé Frankfurtské školy jako instrumentální rozum. Ve své práci se budu tímto pojmem zajímat především prostřednictvím názorů člena zmíněné Frankfurtské školy Maxe Horkheimera. Klíčové bude sledovat jeho pohled na svobodu myšlení moderního člověka v porovnání s Maxem Weberem a také představiteli …více
Abstract:
The thesis is focused on thinking of the modern society. This contemporary rationality was called by the representatives of the Frankfurt School as the instrumental reason. In my work I will be interested primarily in the opinions of Max Horkheimer, a member of the Frankfurt school. Following his views on freedom of thought of a modern man compared to Max Weber and the representatives of the Enlightenment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013
Zveřejnit od: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: MTh. Václav Umlauf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němeček, Jan. Instrumentální rozum jako téma vybraných filozofů Frankfurtské školy. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.