Bc. Andrea Koucká

Diplomová práce

Osídlení na lokalitě Olomouc-Neředín v době laténské

Settlement in Olomouc-Neředín during the La Tène Period
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat materiál doby laténské ze sídliště na lokalitě Olomouc-Neředín, který byl získán při záchranném archeologickém výzkumu v letech 1998 - 2005. Sídliště bylo datováno do LT B-D. Základem pro zpracování sídlištních objektů se stala tvorba databáze keramiky. Pozornost jsem však věnovala i dalším předmětům, které zde byly nalezeny – přesleny, závaží do tkalcovského …více
Abstract:
The aim of this thesis was to analyse material of La Tène periode from the settlement which was excavated in the years 1998 - 2005 in Olomouc-Neředín. The settlement was dated to LTB-D. The base of the settlement analysis was the ceramic database. I also payed attention to other objects which were foud there – spindle whorl, loom weight, animal bones, iron and stone objects and glass jewels. The ceramic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dominik Repka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Archeologie / Archeologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.