Renata STROPNICKÁ

Bakalářská práce

Edukační proces a přechod dětí se speciálně vzdělávacími potřebami z MŠ do ZŠ z pohledu začínajícího asistenta pedagoga.

Educational process and transition of children with special educational needs from kindergarten to elementary school from the perspective of a novice teacher's assistant.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá edukačním procesem dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a následnou adaptací spojenou s jejich přechodem z mateřské školy do základní školy. Jedná se o případové studie dvou integrovaných dětí, z nichž jedno má poruchu autistického spektra v kombinaci se středně těžkou mentální retardací a druhé s lehkou mentální retardací a vývojovou dysfázií. Teoretická část obsahuje …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the educational process of children with special educational needs, followed by adaptation, which is connected with their switching from nursery to elementary school. Case studies of two integrated children are involved. One child has an autistic-spectre disorder in combination with moderate-weighty mental retardation and the second one has a subtle mental retardation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016
Zveřejnit od: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STROPNICKÁ, Renata. Edukační proces a přechod dětí se speciálně vzdělávacími potřebami z MŠ do ZŠ z pohledu začínajícího asistenta pedagoga.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses oreykw oreykw/2
24. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
24. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.