Bc. Jiří Mahdalíček

Diplomová práce

Projekt inovace informačního systému při využití Document Management System ve společnosti SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a.s.

Innovation Project of the Information System Using a Document Management System for the Company SLOVACKE STROJIRNY a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je navržení projektu inovace informačního systému při využití systému pro řízení oběhu dokumentů. V první částí této práce jsou zpracovány teoretické poznatky z oblasti podnikové informatiky a systémů pro řízení oběhu dokumentů, včetně popisu analytických metod použitých v praktické části. Dále je provedena analýza informačního systému společnosti Slovácké strojírny, a.s. Cílem …více
Abstract:
The aim of the thesis is to propose a innovation project for information system using the document management system. The first part of this thesis contains theoretical knowledge in the field of business informatics and systems for controlling the circulation of documents, including a description of the analytical methods used in the practical part. Next is analysis of information system used by Slovácké …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mahdalíček, Jiří. Projekt inovace informačního systému při využití Document Management System ve společnosti SLOVÁCKÉ STROJÍRNY a.s.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství

Práce na příbuzné téma