Mgr. Eva Malenová, Ph.D.

Doctoral thesis

Ruská prozaická autorská pohádka 20. století (vývojové a žánrové proměny)

Russian Prosaic Author's Fairy Tale of the 20th Century (development and genre metamorphosis
Abstract:
Disertační práce pojednává o dnes poměrně opomíjené oblasti literární vědy - ruské autorské pohádce. Zaměřuje se na tzv. sovětské období ruské literatury, s důrazem na 2. polovinu 20. století a přelom tisíciletí. Přehledovým způsobem mapuje kořeny a rozvoj autorské pohádky, snaží se postihnout důležitá vývojová specifika 20. století. V práci je použito komparativní česko-ruské hledisko. Z důvodu objemu …more
Abstract:
The dissertation thesis deals with a nowadays rather neglected area of the literary science – Russian author’s fairy-tale. It concentrates on the Soviet period of Russian literature, placing emphasis on the second half of the 20th century and the turn of the third millennium. It surveys the roots and development of the author’s fairy tale via the overview and it tries to involve the important development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Galina Pavlovna Binová, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta