Mgr. Jana Matulová

Bakalářská práce

Čtenářská gramotnost v České republice

Reading Literacy in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem čtenářské gramotnosti v České republice hlavně u dětských čtenářů. V úvodní části je vymezen pojem gramotnost s důrazem na gramotnost čtenářskou. Jsou zde nastíněny problémy, které mohou nastat při jejím zanedbání. Součástí práce je souhrn výzkumů provedených v České republice se zaměřením na čtenářskou gramotnost a na čtenářství. Na závěr teoretické části jsou vypsány …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with reading literacy in the Czech Republic mainly with childern readers. The introduction defines the term literacy with emphasis on reading literacy. There are outlined problems, which can come when you neglect reading literacy. Part of the thesis is a summary of researches conducted in the Czech Republic with focus on reading literacy and reading. There is a list of possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta