Bc. Kristýna Fuchsová, DiS.

Diplomová práce

Postoj sociálních pracovníků k vybranému Standardu kvality sociálních služeb ve vybraných pobytových zařízeních pro seniory

Social Workers‘ Attitude to Chosen Social Service Quality Standard at Selected Retirement Homes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postoji sociálních pracovníků v domovech pro seniory ke Standardu kvality sociálních služeb – jednání se zájemcem o službu. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaký je postoj pracovníků vybraných zařízení sociálních služeb pro seniory k uplatnění vybraného Standardu kvality sociálních služeb při práci s klientem?“ Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní …více
Abstract:
The thesis deals with retirement homes social worker’s attitude to Social Service Quality Standard – approach towards the client. The aim is to answer the major research query: ‚What is the selected social services facility for the elderly social workers‘ attitude to using the chosen Social Service Quality Standard when approaching the client?‘ The thesis is divided into four primary parts: theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií