Roman Vinš

Bakalářská práce

Zabezpečení WiFi sítí

Securing WiFi networks
Anotace:
Práce s názvem Zabezpečení WiFi sítí se zabývá popisem současných technologií bezdrátových sítí a jejich zabezpečením. Práce popisuje možnosti narušení zabezpečení, a dále bezpečnostní doporučení. Praktická část práce ukazuje konkrétní možnosti průniku do bezdrátové sítě.
Abstract:
Thesis titled Securing WiFi networks describes current technologies of wireless networks and their security. The work describes the possibility of a security breach, and safety recommendations. The practical part shows concrete possibilities of penetration into the wireless network.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.
  • Oponent: David Klimánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.