Ing. Filip Opálka

Diplomová práce

Vybrané problémy vzdělávacích systémů: případová studie USA

Educational system problems: A Case Study of USA
Anotace:
Americký vzdělávací systém se řadí k největším a nejrozvinutějším na světě. A stejně jako všude na světě, také v americkém školství narazíme na problémy a nedostatky. Tato práce seznamuje čtenáře s americkým školským systémem z pohledu ekonomicko-sociálních pro-blémů. Práce zkoumá nejdůležitější federální zákony, které se věnují sociálním problémům uvnitř vzdělávacího systému. Hlouběji analyzuje působení …více
Abstract:
The American educational system is one of the largest and the most advanced all over the world. Alike everywhere in the world, also in American schools encounter problems and weaknesses. This work introduces readers to the American school system from the perspective of economic and social problems. The work examines the most important federal laws which address social problems within the educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta