Theses 

Péče o seniory a jejich aktivizace v Domovech pro seniory – Bc. Blanka Osičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Bc. Blanka Osičková

Bakalářská práce

Péče o seniory a jejich aktivizace v Domovech pro seniory

Care for seniors and their support of self sufficiency in the retirement houses

Anotace: Práce je zaměřena na zjištění, zda jsou senioři v Domovech pro seniory aktivizováni v běžných denních činnostech. Zda jsou ochotni spolupracovat s ošetřujícím personálem (všeobecnými sestrami, pracovníky přímé obslužné péče) při těchto činnostech, nebo tyto činnosti nechají právě na ošetřujícím personálu, a to navzdory tomu, že je zvládají. Empirické šetření bylo provedeno pomocí dotazníkové metody mezi pracovníky domovů pro seniory.

Abstract: The thesis is focused on finding whether the elderly in homes for the elderly are activated in normal daily activities. Whether they are willing to cooperate whith the staff (general nurses, workers direct service care) in these activities, or just let the nursing staff perform these tasks, despite the fact that they are able to do that on their own. Empirical research was conducted using a questionnaire method among staff of homes for the elderly.

Klíčová slova: aktivizace, klient, senior, sebepéče, soběstačnost activity, client, self care, self sufficiency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2018 00:12, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz