Martina Benešová

Bachelor's thesis

Analýza spotřebitelského chování v cestovním ruchu u segmentu mileniálové

The analysis of consumer behavior of millennials on the tourism market
Anotácia:
Tato práce je zaměřena na identifikaci preferencí a chování generace mileniálů při účasti na cestovním ruchu. V úvodní části je vysvětlena teorie týkající se cestovního ruchu, spotřebitelského chování a generací, se zaměřením na generaci mileniálů. Jádrem práce je samotná analýza spotřebitelského chování mileniálů v cestovním ruchu. Vlastní šetření probíhá pomocí elektronického dotazníku. Výsledky …viac
Abstract:
The purpose of this bachelor‘s thesis is to identify preferences and behavior of the millennial generation on the tourism market. Theoretical part of this study explains basic terms such as tourism, consumer behavior and generations, focused mainly on generation Y. The core of the study is the analysis of consumer behavior of millennials on the tourism market. The research is based on an online survey …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedúci: Jan Herget
  • Oponent: Gabriela Žáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76385

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj