Bc. Kateřina Zelmanová

Diplomová práce

Účast občanů na činnosti francouzské municipální veřejné správy

Participation of citizens in French municipal public administration
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Účast občanů na činnosti francouzské municipální veřejné správy“ je představení vybraných aspektů územní samosprávy a organizace obecní správy ve Francii a analýza možností a nástrojů participace občanů na její činnosti. První část práce definuje veřejnou správu a úlohu místní samosprávy. V druhé části předkládaný text charakterizuje podstatu participace občanů, principy …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: "Citizen Participation in the work of French municipal governance" is to present the selected aspects of local administration and municipal organization in France, and also to analyse the options and the tools for citizen participation in its activities. The first part of my text defines the public administration and the role of the local public administration. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Křivánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta